16 de June del 2016

Pilates

Pilates consisteix en un conjunt d ’exercicis  físics de nivell baix, especialment pensats per enfortir i tonificar els muscles,  sense augmentar  el seu volum i sen l’ abdomen el centre muscular del cos.  Aquest exercicis treballen amb intensitat varis muscles simultàniament   incloent  els muscles mes profunds que aguanten l’ esquelet.. Mitjançant  la respiració i concentració aconseguirem un estat de relaxació que ens farà eliminar   l’ estrés , les tensions musculars, millorant la flexibilitat, agilitat, equilibri,  coordinació i alineació postural.